Ergotherapie

Als u in uw dagelijkse leven tegen grenzen aanloopt die het lastig of onmogelijk maken om praktisch te functioneren kan ergotherapie hulp bieden.

Ergotherapie bij Spectrum 24 is ervaring- en oplossingsgericht. Wij kijken naar de mens, jong en oud, en zijn systeem. Iedere unieke persoonlijkheid heeft vijf hoofdfuncties: motoriek, sensoriek, cognitie, emotioneel en sociaal functioneren. Wie bent u, wat wilt u en in welke functies ervaart u mogelijkheden en beperkingen? Hoe ziet u dat terug in zelfverzorging, productiviteit en ontspanning? Hoe functioneert u in uw woon-, werk- en maatschappelijke omgeving?

Soms zijn problemen heel concreet: u heeft pijnklachten bij bepaalde werkzaamheden en bewegingen. Vaak is het moeilijker vast te stellen: u bent vermoeid, heeft lichamelijke klachten zonder duidelijke oorzaak. De ergotherapeut onderzoekt met u hoe deze beperkingen verminderd of opgeheven kunnen worden.

Bij Spectrum 24 staat het praktisch kunnen handelen en weer plezier ervaren tijdens betekenisvolle dagelijkse activiteiten centraal. Ergotherapie wordt vergoed door de meeste ziektekostenverzekeraars.

Kinderen
Sensomotorische Integratie
Als je merkt dat je kind niet zo lekker in zijn vel zit, op school, thuis en/of in de buurt zijn draai niet kan vinden, moeite heeft om voor zichzelf op te komen of weinig rekening met een ander houdt. Als hij moeite heeft met veters strikken of tandenpoetsen. Vaak struikelt, zijn schoolwerk niet kan plannen, veel wiebelt in de klas of bijna onleesbaar schrijft. Veel beweegt of juist het liefste voor de televisie hangt. Vaak boos, bang of verdrietig is en in woede kan uitbarsten, dan kan dat te maken hebben met zintuigelijke prikkelverwerking (sensomotorische integratie). Er wordt gezocht naar de oorzaak en Spectrum24 helpt ouder en kind op een speelse manier de balans tussen hoofd, hart en lijf te herstellen.
meer informatie:
sensomotorische-integratie.nl

Rots en Water weerbaarheidstraining

Rots en Water kan worden beschouwd als een weerbaarheidsprogramma, het richt zich op zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Sociale competentie-training betekent dat kinderen leren samenwerken, samen spelen en samen leven. Ze leren zichzelf onafhankelijk opstellen (Rots) en eigen keuzes te maken, maar ook samenwerken met anderen, spelen en leven. (Water). Afhankelijk van de situatie wordt gekozen voor een Rots- of Waterhouding. Het programma start in een fysieke invalsoek: veel fysieke oefening, mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt en verworven.
meer informatie: rotsenwater.nl

Volwassenen
Sensomotorische Integratie
Ook volwassenen kunnen last hebben van problemen met de sensomotorische integratie. De prikkels vanuit onze spieren en gewrichten over houding en beweging dringen niet goed door. Door bewust gebruik te maken van het tast- en evenwichtsgevoel, worden de zintuigprikkels versterkt. Mensen met RSI-klachten of een whiplash hebben ook vaak last van sensomotorische integratieproblemen. Spectrum24 biedt therapieën aan die gericht zijn op het beïnvloeden van het zenuwstelsel door middel van gedoseerde zintuiglijke prikkeling, om het lichaam te stimuleren deze prikkels beter te verwerken.
meer informatie: ergotherapiegouda.nl/asitt

Last van geluid? Nu ook luistertherapie. Meer informatie: www.tomatis-luistertherapie.nl

RGM bij PCS
RGM is een vrolijke oefenmethode die de hersenen acitveert. Met behulp van muziek, ritme en oefening die in symbolen zijn uitgeschreven, worden bewegen, cognitie en spraak gestimuleerd. In het programma RGM bij PCS (hersenschudding) worden de hersenen getraind om zich weer te kunnen inspannen, concentreren, prikkels te verwerken en hiervan te herstellen. De oefeningen worden opgebouwd van heel eenvoudig naar steeds moeiljker, zodat de uitdaging voor de hersenen geleidelijk toeneemt.
meer informatie: rgm-nederland.nl

Ontspannings- en Ademtherapie
Buteyko ademtherapie is een ademhalingstechniek voor mensen met astma en aanverwante klachten. De methode richt zich op het aanleren van een nieuwe ademhalingstechniek waardoor een normale, rustige ademhaling kan worden hersteld, onder begeleiding van een therapeut. Het programma wordt (indien nodig) aangepast aan de situatie van een cliënt. Het doel is een maximaal resultaat met een minimum aan medicatie. Denk naast astma ook aan aandoeningen als hooikoorts, chronische vermoeidheid, (chronische) hyperventilatie, longemfyseem, angstaanvallen of allergieën.
meer informatie: Buteyko.nl

Psychosomatiek
Teveel drukte thuis, een te hoge werkdruk of ingrijpende gebeurtenissen in het leven kunnen zorgen dat we uit balans raken. Veel en langdurige stress kan zorgen voor psychische en/of lichamelijke klachten. Psychosomatiek houdt zich bezig met de wisselwerking tussen psyche en lichaam. Als u veel last heeft van stress, is een psychosomatische oefentherapie wellicht iets voor u. De behandeling richt zich zowel op de lichamelijke klachten alsop de psychosociale problematiek. De behandeling bestaat uit therapeutische gesprekken, cognitieve gedragstherapie en therapeutisch lichaamswerk.
meer informatie: psychosomatiek-therapie.nl

Ergotherapie en oncologie
Ergotherapie bij mensen met oncologische aandoeningen en beperkingen na chemotherapie. De behandeling kan helpend zijn bij vragen op het gebied van zintuigelijke overprikkeling, vermoeidheid, emotioneel van slag zijn, de draad van het leven weer oppakken, balans willen vinden in belasting en belastbaarheid, opbouw van energie en vertrouwen in eigen lijf en handelen.